Používanie technológie diskov Blu-ray

Program Corel WinDVD prekračuje bežnú funkciu prehrávania ostatných prehrávačov médií svojou schopnost’ou podpory rôznych funkcií BD, vďaka čomu je možné maximálne vyt’ažit’ z technológie Blu-ray.

V tejto časti nájdete tieto témy:

Corel WinDVD note%20graphic Používanie technológie diskov Blu ray

Pozrite webovú stránku spoločnosti Corel, kde nájdete ďalšie informácie o odporúčaných systémových požiadavkách pre prehrávanie diskov Blu-ray.

 

 

Používanie technológie diskov Blu-ray