Digitálny zvukový výstup pre BD-ROM

V tejto časti je vysvetlené správanie digitálneho výstupu zvuku S/PDIF a HDMI pri diskoch BD-ROM.

Synchronizácia s nastaveniami prehrávania na zariadení systému Vista

Program WinDVD synchronizuje nastavenie prehrávacieho zariadenia v operačných systémoch Vista a Windows 7.

Corel WinDVD note%20graphic Digitálny zvukový výstup pre BD ROM

Nastavenia zvuku v programe WinDVD sa patrične upravia, keď sa zmenia nastavenia zvuku v systéme Vista a Windows 7.

Režimy Premostenie a Bez premostenia

Ak chcete zist’ovat’, či má program WinDVD premostit’ tok údajov zvuku, musí byt’ začiarknuté políčko Dolby Digital na karte Podporované formáty v okne Vlastnosti digitálneho výstupného zariadenia, čo je známe ako Režim premostenia.

Corel WinDVD bd audio%202 Digitálny zvukový výstup pre BD ROM

Corel WinDVD note%20graphic Digitálny zvukový výstup pre BD ROM

Aktuálne výsledky závisia od vlastností externého dekodéra.

V režime Bez premostenia (položka Dolby Digital nie je začiarknutá) program WinDVD dekóduje tok údajov zvuku a aktuálny výsledok závisí od funkcií povolených v programe WinDVD.

 

 

Digitálny zvukový výstup pre BD-ROM