Nastavenie zvuku

Interakcia medzi nastavením režimu Premostenie v operačnom systéme a Len primárny zvuk

Možnost’ v časti Rozšírené nastavenie zvuku bude k dispozícii len vtedy, keď je systém vybavený portom S/PDIF alebo HDMI.

Nastavenie funguje len vtedy, ak počas digitálneho výstupu zvuku aktivovaný režim Premostenie. Keď je táto možnost’ aktivovaná, program WinDVD odosiela pri vytváraní digitálneho výstupu primárne zvuk. Ak je táto možnost’ deaktivovaná, program WinDVD aktivuje zmiešavač a vytvára zmiešaný zvuk.

Corel WinDVD bdavsetup Nastavenie zvuku

Corel WinDVD note%20graphic Nastavenie zvuku

Táto možnost’ je povolená v predvolenom nastavení pre disky BD-ROM.

 

 

Nastavenie zvuku