Povolenie miestnej ponuky BD

Funkcia miestnej ponuky pre prehrávanie BD umožňuje rozšírit’ interaktivitu, ako je napríklad prehľadávanie prostredníctvom viacstránkovej ponuky, výber rôznych ciest ponuky, prípadne povolenie alebo zakázanie zvukov tlačidla miestnej ponuky.

Miestnu ponuku otvoríte kliknutím na tlačidlo Typ média na paneli Titulok a vybraním položky Miestna ponuka.

Corel WinDVD note%20graphic Povolenie miestnej ponuky BD

Miestna ponuka je aktivovaná počas prehrávania diskov BD s obsahom BDMV alebo BD-J. Táto ponuka je deaktivovaná počas prehrávania diskov BD s obsahom BDAV.

 

 

Povolenie miestnej ponuky BD