Pripojenie prostredníctvom BD-Live

Program WinDVD umožňuje ľahko sa pripojit’ k Internetu a prevziat’ špeciálne funkcie, filmové ukážky a prístup k ďalším informáciám o titule BD v reálnom čase pomocou funkcie BD-Live.

Corel WinDVD note%20graphic Pripojenie prostredníctvom BD Live

Na aktivovanie tejto funkcie je potrebný disk Blu-ray s funkciou BD-Live a prehrávač BD s pripojením na Internet. Funkcie prístupné prostredníctvom funkcie BD-Live závisia od vášho titulu BD.

 

 

Pripojenie prostredníctvom BD-Live