Prístup k obsahu BD-J

Program WinDVD umožňuje aktivovat’ prístup k obsahu BD-J v závislosti od funkcií, ktoré sú na vašom titule BD k dispozícii.

Corel WinDVD note%20graphic Prístup k obsahu BD J

Počas prístupu k obsahu BD-J nebude možné používat’ väčšinu klávesových skratiek. Na pohyb a ovládanie obsahu BD-J je možné použit’ simuláciu myši, ktorú aktivujete v časti Predvoľby.

 

 

Prístup k obsahu BD-J