Zmiešavanie zvuku pre disky BD-ROM

Toto výnimočné nastavenie pre disky BD-ROM umožňuje používateľom určit’, či má byt’ aktivovaná funkcia zmiešavania zvuku v zmiešavaní primárneho a sekundárneho zvuku a zvukových efektov pred odoslaním toku údajov do zariadenia s digitálnym výstupom zvuku.

 

 

Zmiešavanie zvuku pre disky BD-ROM