Prehrávanie optických diskov

Ak chcete prehrat’ video disky alebo zvukové disky, kliknite na Otvorit’ na paneli Titulok, kliknite na Optická jednotka a potom vyberte jednotku, v ktorej je disk vložený.

Corel WinDVD note%20graphic Prehrávanie optických diskov

Táto funkcia sa používa iba vtedy, ak prehrávate disk s automatickým prehrávaním. V opačnom prípade môžete otvorit’ video súbor zaznamenaný na optickom disku pomocou položky Otvorit’ > Súbor alebo Otvorit’ > Priečinok.

Podporované optické disky

Obraz

  • VCD, Karaoke

  • SVCD

  • Disk DVD s obsahom DVD-Video

  • Obsah AVCHD na disku DVD

Zvuk

  • Stopy na zvukovom disku CD

 

 

Prehrávanie optických diskov