Prehrávanie priečinkov

Ak chcete vybrat’ video priečinok, kliknite na Otvorit’ > Priečinok. Kliknite na jednotku, na ktorej je uložený obraz disku alebo priečinok DVD, vyberte priečinok obsahujúci video a potom kliknite na Použit’.

Táto funkcia je určená konkrétne na obrazy diskov DVD alebo iných diskov skopírovaných do počítača.

Priame prehrávanie zo zariadenia

WinDVD podporuje aj priame prehrávanie zo zariadenia, vďaka čomu je možné prehrávat’ zaznamenané video zachytené z digitálnej video kamery, a potom ho prehrat’ bez toho, aby bolo najprv skopírované do počítača.

Ak chcete priamo prehrat’ video zo zariadenia, pripojte k počítaču svoju digitálnu video kameru, vyberte jednotku video kamery a potom otvorte priečinok rovnako ako akýkoľvek iný priečinok s obrazom disku.

Corel WinDVD note%20graphic Prehrávanie priečinkov

Formát zaznamenaného videa musí byt’ pri priamom prehrávaní zo zariadenia podporovaný programom WinDVD.

 

 

Prehrávanie priečinkov