Prehrávanie súborov zo zoznamu titulov v počítači alebo zo siete

Okrem prehrávania video diskov a zvukových diskov môžete tiež program WinDVD použit’ na prehrávanie video súborov a zvukových súborov uložených na pevnom disku, optickom disku alebo zo siete.

Ak chcete otvorit’ video súbor alebo zvukový súbor, kliknite na Otvorit’ a vyberte Súbor. Vyhľadajte na pevnom disku, optickom disku alebo v počítači pripojenom k sieti konkrétny súbor, ktorý chcete prehrat’.

Podporované formáty súborov

Médium
Formát súboru
Obraz
MP2*
Video súbory
MPG, MPEG, AVI, DAT, VOB, H.264*, AVC, VC1*, MPEG-2 HD*
Quick Time
MOV, QT*, MP4
Súbory 3GPP
3GP, 3GPP*, 3G2
Súbory Windows Media
ASF*, WMV*, WMA, DVR-MS
Zvuk
MP3*, súbory na zvukovom disku CD

Corel WinDVD note%20graphic Prehrávanie súborov zo zoznamu titulov v počítači alebo zo siete

* V niektorých verziách programu WinDVD nemusí byt’ podporované.

Prehrávanie súborov High Definition (HD)

Program WinDVD podporuje prehrávanie video súborov High Definition (HD). V programe WinDVD môžete prehrávat’ súbory MPEG-2 HD (Transport, Program a Elementary stream) s rozlíšením 720p alebo 1080i.

Ak chcete na počítači plynulo prehrávat’ súbory s vysokým rozlíšením (HD), je potrebné, aby počítač spĺňal odporúčané systémové požiadavky na prehrávanie súborov HD.

Podporované súbory
Popis
H.264
Program WinDVD podporuje formát H.264. Ide o technológiu obrazovej komprimácie nasledujúcej generácie štandardu MPEG-4, známej tiež ako MPEG-4 Part 10. Formát H.264 dokáže spĺňat’ najvyššiu možnú kvalitu formátu MPEG-2 pri polovičnej rýchlosti údajov. Formát H.264 tiež poskytuje vynikajúcu kvalitu obrazu.
VC-1
Program WinDVD podporuje kodek VC-1, ktorý je optimalizovaný pre kvalitné prehrávanie vo všetkých systémoch. Kodek VC-1 je dvojnásobne rýchlejší a lepší než formát H.264.
QuickTime
Program WinDVD môžete použit’ aj na sledovanie filmov vo formáte QuickTime alebo akýchkoľvek video súborov uložených na pevnom disku v počítači.

Poznámka: V predvolenom nastavení sa program QuickTime nainštaluje súčasne s programom WinDVD. Dostupnost’ tejto funkcie sa líši v závislosti od vašej verzie programu WinDVD.
WMV-HD
Súbory WMV-HD (Windows Media Video High Definition) poskytujú ostrejší obraz, špeciálne určený pre sledovanie v širokouhlom formáte.

Corel WinDVD note%20graphic Prehrávanie súborov zo zoznamu titulov v počítači alebo zo siete

Prehrávanie videa vo formáte High Definition (HD) nemusí byt’ v niektorých verziách programu WinDVD podporované.

Prehrávanie zo siete cez protokol UPnP

WinDVD je DVD prehrávač kompatibilný s protokolom UPnP. To znamená, že video súbory alebo zvukové súbory je možné priamo sledovat’ cez tok údajov z hostiteľského zariadenia bez ohľadu na jeho umiestnenie v sieti. Pomocou protokolu UPnP (Universal Plug and Play) sa automaticky v domácej sieti UPnP rozpoznávajú obsah a služby, ako je napríklad DVD alebo MP3 prehrávač.


Otvorenie súboru médií cez protokol UPnP

1 V hlavnom okne programu WinDVD kliknite na Otvorit’ a vyberte Súbor.

2 Prehľadávajte server UPnP,
na ktorom je uložený súbor, ktorý chcete prehrat’.

Poznámka: WinDVD automaticky zistí vo vašej domácej sieti servery UPnP.

3 Vyberte súbor médií a program WinDVD automaticky spustí prehrávanie vybraného súboru.

Corel WinDVD note%20graphic Prehrávanie súborov zo zoznamu titulov v počítači alebo zo siete

Niektoré funkcie nemusia byt’ k dispozícii vo všetkých edíciách programu WinDVD.

 

 

Prehrávanie súborov zo zoznamu titulov v počítači alebo zo siete