Otvorenie funkcie Sprievodca Corel

Sprievodca Corel slúži ako informačný portál, vďaka ktorému máte vždy aktuálne najnovšie informácie o produkte, aktualizáciách a zdroje pomoci.

Ak chcete otvorit’ Centrum správ, kliknite na ikonu Sprievodca Corel na paneli Titulok, vyberte kartu Správy a potom vyberte spomedzi dostupných možností druh informácií alebo požadovanú pomoc.

 

 

Otvorenie funkcie Sprievodca Corel