Učenie pomocou Jazykového Pomocníka

Jazykový Pomocník LanguageMate™ umožňuje využívat’ na učenie nového jazyka opakovanie. Podobne ako funkcia opakovania úseku AB umožňuje prehrávanie v slučke vo vopred definovanom čase.

Ak je vybraná možnost’ Povolit’ jazykového Pomocníka na karte Ovládanie prehrávania v časti Nastavenie, kliknite v časti Zobrazenie pravým tlačidlom myši, kliknite na Opakovat’ a potom vyberte možnost’ Jazykový Pomocník, čím aktivujete danú funkciu.

Môžete tiež vybrat’ požadovaný čas slučky. V ponuke po kliknutí pravým tlačidlom vyberte spomedzi možností Jazykový Pomocník 6 s., Jazykový Pomocník 12 s. alebo Jazykový Pomocník 18 s..

Prehrávanie sa bude opakovat’, kým nevyberiete z ponuky položku Neopakovat’.

 

 

Učenie pomocou Jazykového Pomocníka