Zmena nastavení

Ak chcete zmenit’ základné nastavenia, kliknite na Nástroje > Vylepšenia. Ak chcete zmenit’ nastavenia systému, medzi ktoré patrí konfigurácia reproduktorov a predvolené nastavenia, kliknite v kontextovej ponuke na položku Nastavenie. Ďalšie informácie nájdete v časti Konfigurácia WinDVD.

 

 

Zmena nastavení