Zobrazenie informácií o súbore médií

Počas sledovania súboru médií môžete kliknutím na Corel WinDVD captionbar info Zobrazenie informácií o súbore médií na paneli Titulok prepínat’ medzi zobrazením a skrytím vlastností filmu na obrazovke. Tu máte k dispozícii podrobnosti o práve prehrávanom disku alebo súbore. Dostupnost’ týchto informácií závisí od typu disku alebo súboru, ktorý máte.

 

 

Zobrazenie informácií o súbore médií