Vytváranie záložiek

Záložky umožňujú označit’ obľúbené scény vo filme pre prístup v budúcnosti. Program WinDVD umožňuje nastavit’ pre jednotlivý film maximálne 300 záložiek. Záložky môžete pridat’ počas pozerania obsahu DVD-Video, DVD+VR a DVD-VR.


Vytváranie záložiek

Počas pozerania video súboru kliknite na Nástroje > Záložky. Zobrazí sa Prehľadávač záložiek.

Corel WinDVD bookmark panel Vytváranie záložiek

Keď prejdete na scénu, ktorú chcete pridat’ medzi záložky, kliknutím na tlačidlo Corel WinDVD bookmark add Vytváranie záložiek pridajte záložku.

V predvolenom nastavení sa záložka zobrazí ako obrázková miniatúra v Prehľadávač záložiek. Označené umiestnenia sa ukladajú do priečinka Documents and Settings\[používateľský profil]\Application Data\Corel\WinDVD\Bookmark. Názov súboru záložky obsahuje názov titulu a číselný časový kód (t. j. TT01Ch10 00:15.31).

Ak chcete automaticky pridat’ do záložiek body kapitoly, kliknite na Corel WinDVD bookmark chapters Vytváranie záložiek.


Zobrazenie záložky

Urobte jedno z tohto:

  • Dvakrát kliknite na miniatúru záložky na paneli Záložka.

  • Kliknite pravým tlačidlom do časti Zobrazenie, kliknite na Záložka > Prehľadávač záložiek a vyberte miniatúru záložky.


Uloženie alebo export záložky

Svoju vlastnú záložku môžete uložit’ na pevný disk počítača. V predvolenom nastavené ukladá program WinDVD zoznam titulov automaticky ako súbory vo formáte *.XML.

Ak chcete uložit’ záložku, kliknite v Prehľadávač záložiek na tlačidlo Corel WinDVD bookmark export Vytváranie záložiek, napíšte názov záložky a potom kliknite na Uložit’.


Import záložky

Kliknutím na tlačidlo Corel WinDVD bookmark import Vytváranie záložiek v Prehľadávač záložiek môžete otvorit’ existujúce záložky z filmov.


Odstránenie miniatúry záložky

V Prehľadávač záložiek vyberte miniatúru záložky a kliknite na tlačidlo Corel WinDVD bookmark delete Vytváranie záložiek. Odstráni sa len záložka a súbor záložky ostane v priečinku záložiek.

Zobrazenie miniatúr záložiek titulov pre disky VR

Program WinDVD podporuje formát diskov VR, ktorý umožňuje vždy, keď je to potrebné, upravit’ filmy DVD. Ak je vložený disk typu DVD+VR alebo DVD-VR, kliknutím na tlačidlo Corel WinDVD bookmark chapters Vytváranie záložiek zobrazíte miniatúru záložky Titul. Opätovným kliknutím na tlačidlo zobrazíte miniatúru záložky Kapitola aktuálneho titulu. Kliknutím na miniatúru zobrazíte.

 

 

Vytváranie záložiek