Vytváranie zoznamu titulov

V položke Zoznam titulov sa zobrazujú vlastné zoznamy súborov médií, ktoré sú k dispozícii na prehrávanie. Súbory médií môžete usporiadat’ spolu do skupín, ako sú napríklad zvuk a video, a určit’ preferované poradie prehrávania. Do položky Zoznam titulov je možné pridat’ akékoľvek typy súborov, ktoré program WinDVD podporuje, vrátane celých zvukových diskov a video diskov.

Corel WinDVD open playlist Vytváranie zoznamu titulov


Vytvorenie zoznamu titulov

1 V hlavnom okne programu WinDVD kliknite na Otvorit’ a vyberte Súbor. Otvorí sa panel Otvorit’.

2 Kliknutím na tlačidlo Corel WinDVD playlist add Vytváranie zoznamu titulov pridáte nový zoznam titulov v rámci aktuálneho priečinka. Zoznamy titulov sú usporiadané podľa čísiel – od Môj zoznam titulov_001, Môj zoznam titulov_002, Môj zoznam titulov_003 atď. Zoznam titulov môžete premenovat’ po kliknutí pravým tlačidlom na neho.


Vytvorenie dočasného zoznamu titulov

Môžete myšou uchopit’ a presunút’ súbory do časti Zobrazenie a tieto súbory sa objavia v dočasnom zozname titulov. Kliknutím pravým tlačidlo myši na dočasný zoznam titulov ho môžete otvorit’ alebo ho odstránit’. Dočasný zoznam titulov sa vymaže po zatvorení programu WinDVD.


Úprava zoznamu titulov

Môžete kopírovat’ a prilepit’ súbory z jedného zoznamu titulov do druhého alebo pridat’ a odstránit’ položky v rovnakom zozname titulov kliknutím pravým tlačidlom na panel Zoznam titulov a vybraním možnosti. Program WinDVD automaticky zmeny uloží.

Môžete aj kopírovat’ a prilepit’ súbory medzi dočasným a existujúcimi zoznamami titulov.


Spustenie zoznamu titulov

Dvojitým kliknutím na zoznam titulov ho spustíte. Zobrazenie na paneli Zoznam titulov umožňuje uchovat’ skupiny obľúbených zvukových súborov a video súborov poruke bez toho, aby ste vedeli, kde sú uložené.

Dvojitým kliknutím na položku v zozname titulov spustíte jej prehrávanie.

Práve používaný zoznam titulov je zvýraznený. Môžete na zoznam titulov kliknút’ pravým tlačidlom myši a odstránit’ ho alebo premenovat’.


Uloženie zoznamu titulov

Svoj vlastný zoznam titulov môžete uložit’ na pevný disk počítača. V predvolenom nastavené ukladá program WinDVD zoznam titulov automaticky ako súbory vo formáte *.PLF. Predvolený priečinok na ukladanie zoznamov titulov je Documents and Settings\[profil používateľa]\Corel\WinDVD.

 

 

Vytváranie zoznamu titulov