Zachytávanie obrázkov a klipov

WinDVD umožňuje zachytávat’ statické obrázky alebo pohyblivé klipy počas prehrávania filmu DVD-video a video súborov.


Zachytenie statického obrázka

Zachyt’te svoje vynikajúce filmové scény a použite ich v počítači ako tapetu pracovnej plochy alebo ju pošlite ako e-mailovú prílohu.

1 Počas pozerania video súboru kliknite na Nástroje a vyberte Zachytit’. Zobrazí sa Prehľadávač zachytenia.

2 Kliknutím na tlačidlo Corel WinDVD capture add Zachytávanie obrázkov a klipov zachyt’te aktuálnu snímku.

V predvolenom nastavení sa zachytený obrázok zobrazí v Prehľadávači zachytenia a obrázkové súbory sa ukladajú ako súbory vo formáte *.BMP v priečinku Documents and Settings\[používateľský profil]\Application Data\Corel\WinDVD\Capture.


Odstránenie miniatúry zachyteného obrázka

V Prehľadávači zachytenia vyberte miniatúru obrázka a kliknite na tlačidlo Corel WinDVD capture delete Zachytávanie obrázkov a klipov. Odstráni sa len miniatúra a obrázkový súbor ostane v priečinku zachytenia.


Odoslanie zachyteného obrázka e-mailom

1 V okne Prehľadávač zachytenia kliknite na tlačidlo Corel WinDVD capture email Zachytávanie obrázkov a klipov.

2 WinDVD vytvorí prílohu a potom spustí predvolený e-mailový program.


Zachytenie video klipu funkciou Quick Clip

WinDVD umožňuje vytvorit’ animovaný obrázok z vybraného segmentu filmového klipu. Animovaný obrázok môžete zdieľat’ so svojimi priateľmi odoslaním obrázkového súboru ako e-mailovej prílohy. V predvolenom nastavení sa animované obrázky ukladajú do priečinka Documents and Settings\[používateľský profil]\Application Data\Corel\WinDVD\Capture.

1 Počas pozerania video súboru kliknite na Nástroje > Zachytit’. Tým otvoríte Prehľadávač zachytenia.

2 Keď prejdete na čast’ videa, ktoré chcete zachytit’, kliknite na tlačidlo Corel WinDVD quickclip record Zachytávanie obrázkov a klipov. Tým spustíte proces nahrávania.

Poznámka: Maximálna dĺžka zachytenia v programe WinDVD je len 15 sekúnd. Keď nahrávaná scéna dosiahne časový limit, nahrávanie sa automaticky zastaví a klip sa uloží do priečinka zachytenia.

3 Kliknutím na tlačidlo Corel WinDVD quickclip stoprecord Zachytávanie obrázkov a klipov zastavíte zachytávanie filmu.

4 Zachytené klipy sú zobrazené ako obrázkové miniatúry v Prehľadávači zachytenia. Ak chcete zobrazit’ väčšie miniatúry ukážky, dvakrát kliknite na miniatúru.

V predvolenom nastavení sú zachytené klipy uložené ako súbory vo formáte *.GIF v priečinku zachytenia v rámci priečinka WinDVD.


Odoslanie videa Quick Clip e-mailom

1 V okne Prehľadávač zachytenia kliknite na tlačidlo Corel WinDVD capture email Zachytávanie obrázkov a klipov.

2 WinDVD vytvorí prílohu a potom spustí predvolený e-mailový program.


Konfigurácia nastavenie klipu Quick Clip

1 Kliknite pravým tlačidlom myši do časti Zobrazenie a vyberte Nastavenie.

2 Na karte Ovládanie prehrávania nastavte preferované predvoľby v položke Nastavenie klipu QuickClip a kliknite na Použit’. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno.

 

 

Zachytávanie obrázkov a klipov