Riešenie problémov

V tejto časti sa nachádzajú informácie o konkrétnych problémoch, ktoré sa môžu počas používania programu WinDVD vyskytnút’. Pri každom probléme sú uvedené možné riešenia.

V tejto časti sa naučíte ako naložit’ s:

 

 

Riešenie problémov