Nerovnomerné prehrávanie videa

Ak sa film prehráva nerovnomerne, skontrolujte, či hardvér spĺňa alebo prekračuje minimálne požiadavky na používanie programu WinDVD. Ak tomu tak je, problém môže byt’ v nastavení DMA. Skontrolujte pred používaním programu WinDVD, či je zapnuté nastavenie DMA mechaniky DVD-ROM. Nasleduje postup, ako aktivovat’ nastavenie DMA v systéme Windows Vista®.


Aktivovanie nastavenia DMA

1 Kliknite na položku Ovládací panel v ponuke Štart a dvakrát kliknite na ikonu Systém a údržba.

2 Kliknite na Správca zariadení.

3 Dvakrát kliknite na položku Radiče IDE ATA/ATAPI alebo rozbaľte kliknutím na značku plus.

4 Kliknite pravým tlačidlom myši na Sekundárny kanál IDE a vyberte Vlastnosti.

5 Kliknite na kartu Rozšírené nastavenie a vyberte Povolit’ DMA v časti Vlastnosti zariadenia.

6 Kliknite na tlačidlo OK.

Ak v systéme nie je dostupné začiarkavacie políčko DMA, základná doska nepodporuje režim DMA alebo potrebujete nové ovládače na aktualizáciu podpory základnej dosky.

Skontrolujte typ svojej základnej dosky a na webovej stránke výrobcu vyhľadajte, či existuje aktualizovaný ovládač čipsetu. Adresy webových stránok niektorých základných výrobcov čipsetov:

 

 

Nerovnomerné prehrávanie videa