Znižovanie využitia procesora

Grafické čipy so zabudovanou hardvérovou kompenzáciou pohybu (HWMC) znižujú zat’aženie procesora požiadavkami softvérových dekodérov diskov DVD o 20 až 30 %. Kvalita hardvérovej kompenzácie pohybu sa pri rôznych kartách líši.

Skúste zapnutím a vypnutím HWMC určit’, či bude prehrávanie najlepšie pomocou softvéru alebo hardvéru. Toto nastavenie možno zmenit’ na karte Zobrazenie v dialógovom okne Vlastnosti.

Program WinDVD tiež obsahuj podporu dekódovania pomocou inverznej diskrétnej kosínusovej transformácie (IDCT), ak je zabudovaná v grafickom subsystéme.

Rovnako ako pri hardvérovej kompenzácii pohybu, aj hardvérová podpora IDCT znižuje zat’aženie procesora a požiadavky na procesor o ďalších 10 až 15 %.

Ďalšie podrobnosti nájdete na webovej stránke spoločnosti Corel www.corel.com. Vyhľadajte úplný zoznam často kladených otázok (FAQ – Frequently Asked Questions) na našej webovej stránke, ako prepojenie na našu technickú podporu.

 

 

Znižovanie využitia procesora