Inštalácia a Odinštalovanie WinDVD

Inštalátor uľahčuje inštaláciu aplikácií a súčastí Corel. Umožňuje

  • nainštalovat’ a odinštalovat’ akékoľvek aplikácie Corel nachádzajúce sa v softvérovom balíku;

  • pridat’ súčasti do aktuálne nainštalovanej aplikácie;

  • obnovit’ súbory a konfiguráciu aktuálne nainštalovaných aplikácií.


Inštalácia programu WinDVD

1 Zatvorte všetky spustené programy.

2 Vložte do DVD mechaniky inštalačný disk programu WinDVD. Automaticky by sa malo spustit’ okno Inštalácia, po ktorom sa objaví okno Víta vás program WinDVD.

Ak sa inštalačný program nespustí automaticky, dvakrát kliknite na ploche na ikonu Tento počítač, vyhľadajte a vyberte mechaniku DVD, do ktorej ste vložili inštalačný disk CD programu WinDVD, a potom dvakrát kliknite na ikonu Inštalácia.

3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.


Odinštalovanie programu WinDVD

1 Na paneli úloh systému Windows kliknite na ponuku Štart a potom na položku Ovládací panel. Objaví sa okno Ovládací panel.

2 Dvakrát kliknite na ikonu Pridanie alebo odstránenie programov. Objaví sa okno Pridanie alebo Odstránenie programov.

3 Vyberte položku Corel WinDVD a kliknite na tlačidlo Zmenit’/Odstránit’. Objaví sa okno Potvrdenie odstránenia súboru.

4 Kliknutím na tlačidlo OK potvrďte.

5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 

 

Inštalácia a Odinštalovanie WinDVD