Registrácia produktov Corel

Registrácia produktov Corel je dôležitá, aby bol zaistený včasný prístup k najnovším aktualizáciám produktu, ako aj cenným informáciám o vydaniach produktu. Registrácia vám tiež poskytuje prístup k bezplatnému preberaniu súborov, článkom, tipom a trikom a špeciálnym ponukám.

Ďalšie informácie o registrácii produktu Corel nájdete na stránke www.corel.com/support/register.

 

 

Registrácia produktov Corel