Služby podpory Corel

Služby podpory Corel vám poskytujú okamžité a presné informácie o funkciách produktu, technických údajoch, cenách, dostupnosti, službách a technickej podpore. Najaktuálnejšie informácie o dostupnej podpore a profesionálnych službách pre váš produkt Corel nájdete na stránke www.corel.com/support.

Záručná podpora

Záručná podpora Corel je určená na pomoc spotrebiteľom v technických otázkach týkajúcich sa inštalácie a porúch produktu vrátane zlyhaní a chýb spôsobených softvérom Corel.

 

 

Služby podpory Corel