Spustenie WinDVD

Po nainštalovaní programu WinDVD môžete spustit’ prehrávač jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • Na pracovnej ploche dvakrát kliknite na odkaz Corel WinDVD.

  • V ponuke Štart v systéme Windows kliknite na položku Corel WinDVD v zozname nainštalovaných programov.

 

 

Spustenie WinDVD