Vylepšenie kvality zvuku a videa

Ponuka Vylepšenia umožňuje prispôsobovat’ predvoľby pozerania počas sledovania obľúbených videí, pozeraní a počúvaní efektov použitých v reálnom čase.

Prehrávacie zariadenie, DSP a Zvukový efekt sú ponuky pre výnimočné funkcie zvuku a funkčnost’. Poskytujú funkcie výberu zdroja zvuku, technológie, grafický ekvalizér, efekty DSP, prostredie počúvania a kvalitu zvuku v závislosti od obsahu DVD.

Ponuky Farba, Vylepšenie videa, All2HD a Zmena časovej mierky sú určené na nastavenie vlastností farieb, pridávanie špeciálnych efektov, nastavenie veľkosti a vlastností obrazovky a aktivovanie funkcie Zmena časovej mierky – to všetko je prístupné počas prebiehajúceho prehrávania, takže môžete okamžite vidiet’ použité efekty.

Ak chcete otvorit’ ponuku Vylepšenia, kliknite na tlačidlo Nástroje na paneli Titulok a vyberte Vylepšenia.

V tejto časti nájdete tieto témy:

Corel WinDVD note%20graphic Vylepšenie kvality zvuku a videa

Niektoré funkcie nemusí byt’ k dispozícii, ak je v dialógovom okne Nastavenie vybraná možnost’ Použit’ hardvérové urýchľovanie dekódovania.

Niektoré funkcie nemusia byt’ k dispozícii vo všetkých edíciách programu WinDVD.

 

 

Vylepšenie kvality zvuku a videa