Nastavenie farby

Ovládacie prvky programu WinDVD na reguláciu farieb sa podobajú ovládacím prvkom na televíznom prijímači. Umožňujú nastavit’ jas, kontrast, odtieň a ďalšie parametre.

Corel WinDVD enhancements color Nastavenie farby


Konfigurácia nastavení Farba

Na karte Farba vyberte svoje zobrazovacie zariadenie, pre ktoré sa použijú optimalizované nastavenia. Možnosti na vytvorenie novej predvoľby: Predvolené, LCD, Klasická obrazovka, Projektor a Vlastný.

Nastavte nasledujúce vlastnosti posúvaním príslušných jazdcov.

  • Jas: zvyšuje alebo znižuje jas obrazu.

  • Kontrast: zvyšuje alebo znižuje kontrast.

  • Odtieň: nastavenie odtieňa od zeleného po purpurový.

  • Farba: nastavenie farby od čiernej po bielu pre živšie farby.

  • Gama: umožňuje opravovat’ obrázky, ktoré sú určené na zobrazovanie v jednom type média (napríklad na filmovej obrazovke) tak, aby sa správne zobrazovali v inom type (napríklad na LCD obrazovke).

Ak chcete vrátit’ nastavenie na predvolené hodnoty, kliknite na tlačidlo Vynulovat’.

 

 

Nastavenie farby