Nastavenie Zvukový efekt

Karta Zvukový efekt poskytuje možnosti na nastavenie zvuku pre vytvorenie ideálneho prostredia počúvania a nastavenie funkcií karaoke.

Corel WinDVD enhancements audio%20effect Nastavenie Zvukový efekt


Nastavenie prostredia počúvania

V časti Prostredie nastavte svoje predvoľby počúvania vybraním spomedzi nasledujúcich režimov:

  • Normálne: optimalizované pre najčastejšie zvukové prostredie PC. Zvýrazňuje zvukovú úroveň a redukuje dynamický rozsah pre pohodlnejšie počúvanie.

  • Kino: poskytuje zvuk divadelnej kvality zachovaním pôvodného dynamického rozsahu filmu.

  • Nočné: redukuje hlasitost’ basových efektov a výšok. Výsledkom bude celkovo tichší zvuk s obmedzením nečakaných rušivých zvukov.

V časti Efekt siene môžete simulovat’ zvukový efekt, ktorý vzniká pri počúvaní vo veľkej sále alebo v divadle. Ak chcete vybrat’ konkrétny typ siene, vyberte spomedzi možností Divadlo Sydney, Divadlo Chicago alebo Divadlo Broadway. Ak chcete manuálne nastavit’ veľkost’ miestnosti a teplo, vyberte možnost’ Vlastný.

Veľkost’ miestnosti: virtuálne nastavenie veľkosti miestnosti. Nastavenie na väčšiu miestnost’ vytvára viac sa odrážajúce efekty.

Teplo: virtuálne nastavenie teploty v miestnosti. Tento parameter rozhoduje o tom, ako veľmi bude zvuk absorbovaný a odrážaný.


Konfigurácia nastavení Karaoke

Možnosti Karaoke sa používajú iba pri diskoch DVD a VCD. Pomocou týchto možností môžete vylepšit’ zážitok z karaoke.

  • Melódia: odosiela do reproduktorov aj melódiu.

  • Ozvena: vytvára efekt ozveny.

  • Výšky: upravuje výšku tónu tak, aby bolo možné nájst’ vyhovujúcu tóninu. Jazdec posúvajte z nízkej polohy (naľavo) do vysokej polohy (napravo) v polkrokových intervaloch.

 

 

Nastavenie Zvukový efekt