Použitie vylepšení videa

Karta Vylepšenie videa umožňuje použit’ na zobrazenie videa filtre a efekty, čo vám prinesie nový pôžitok zo sledovania.

Corel WinDVD enhancements video%20enhancement Použitie vylepšení videa


Konfigurácia nastavení vylepšenia videa

1 Začiarknutím políčka efektu použijete na obraz filter. Vybrat’ je možné z nasledujúcich efektov:

Vylepšenie pre kino: zvyšuje čistotu videa reprodukovaním kvality kina pomocou technológie Corel.

Redukcia šumu: vylepšuje a vytvára jasnejší obraz.

Zväčšenie mierky: použitie efektu realističnosti a prirodzenosti s možnost’ami Základné a Rozšírené.

Ostrost’: vylepšuje detail vo videu a vytvára efekt rytia.

  • Deblokovanie: používa filter deblokovania kodeku h264. Vytvára vynikajúcu kvalitu obrazu pri nízkych rýchlostiach údajov.

Poznámka: Video efekty môžu a nemusia byt’ k dispozícii v závislosti od práve prehrávaného disku.

2 V časti Odstránit’ prekladané riadkovanie vyberte spôsob používania, ak obsah videa vyžaduje prevod z prekladaného riadkovania na progresívne. K dispozícii sú dve základné techniky odstránenia prekladaného riadkovania: Spletanie a Poskakovanie.

Automaticky: WinDVD automaticky určí správne odstránenie prekladaného riadkovania.

Vynútit’ poskakovanie: vytvára úplnú snímku z jedného políčka zdvojením každého riadka. Táto technika so sebou prináša mierne rozostrenie.

Vynútit’ spletanie: kombinuje dve po sebe idúce políčka do jednej snímky. Táto technika so sebou prináša ostrejší obraz.

  • Progresívna: progresívne odstránenie prekladaného riadkovania je najmodernejšia technológia obrazu schopná prevádzat’ 60 prekladaných riadkov do 60 progresívnych snímok zdvojnásobením obrazových údajov pre plynulejšie prehrávanie filmu.

3 Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Inteligentné roztiahnutie a vyberte požadované nastavenie, čím aktivujete Alebo deaktivujete funkciu Inteligentné roztiahnutie. Táto funkcia vyrovnáva rozdiely v pomere strán pri zobrazení obsahu v pomere 4:3 a 16:9 a naopak. Minimalizuje skreslenie obrazu roztiahnutím len okrajov obrazu a zachovaním pôvodného obsahu v strede obrazu.

Vypnút’: vypína funkciu Inteligentné roztiahnutie.

Roztiahnut’ na 4:3: upraví obsah obrazu 16:9 tak, že ho prispôsobí na pomer strán 4:3. Posúvajte jazdcom Stred a Šírka podľa svojich potrieb.

  • Roztiahnut’ na 16:9: upraví obsah obrazu 4:3 tak, že ho prispôsobí na pomer strán 16:9.

Ďalšie prispôsobenie je možné robit’ prostredníctvom posúvačov Stred a Šírka, ak sú v práve prehrávanom obsahu k dispozícii.

Ak chcete vrátit’ nastavenie na predvolené hodnoty, kliknite na tlačidlo Vynulovat’.

 

 

Použitie vylepšení videa