Používanie All2HD

Karta All2HD umožňuje vylepšit’ video pomocou technológie Trimension™ All2HD. All2HD je komplexné softvérové riešenie zaručujúce kvalitu prehrávania vo vysokom rozlíšení na počítači, ktoré vyvinula spoločnost’ NXP Software.

Corel WinDVD enhancements all2hd Používanie All2HD

Vylepšenie HD

Môžete previest’ štandardné rozlíšenie na vysoké rozlíšenie bez straty kvality obrazu. Pokročilá technológia prevodu umožňuje konvertovat’ až na plné rozlíšenie 1080p.

Digitálny reálny pohyb

Bežný počítačový monitor zobrazuje obrazy s frekvenciou 60 až 100 obrazov za sekundu, zatiaľ čo film je zvyčajne zaznamenaný s frekvenciou 24 snímok za sekundu. Technika znám ako krok snímkovania 2:3 prevedie film na 60 snímok za sekundu, aby bol pozerateľný na počítačovom monitore. Tým dochádza k chveniu pohybu.

S funkciou Digitálny reálny pohyb sa rýchlost’ pohybu a smer objektov prepočítava. Potom sú vytvorené nové políčka s opravenou polohou pohybu. Vo výsledku sú pohyblivé obrazy perfektne hladké a bez chvenia. Diváci si môžu vychutnat’ akčné scény s vysokou rýchlost’ou, ktoré sú ostré a s vyrovnaným pohybom.


Konfigurácia nastavení All2HD

1 Na karte All2HD začiarknite políčko Povolit’ Trimension All2HD.

2 Ak chcete porovnat’ video klip s použitím All2HD a bez neho, aktivujte možnost’ Režim ukážky.

3 V položke Pre vylepšenie HD vyberte rozlíšenie videa. Môžete zmenit’ mierku bežného rozlíšenia DVD až na plné 1080p. Posúvačom ovládate ostrost’.

4 V položke Digitálny reálny pohyb môžete nastavit’ kvalitu videa na Najlepšia kvalita alebo Vzhľad ako v kine. Ak chcete túto funkciu vypnút’, vyberte možnost’ Vypnút’.

 

 

Používanie All2HD