Rozšírené nastavenie zvuku

Pre tých, ktorí požadujú špeciálnu flexibilitu, ponúka program WinDVD ďalšie možnosti na karte Nastavenie zvuku/videa v dialógovom okne Nastavenie. Viď Konfigurácia Nastavenia zvuku a videa.

Odoslat’ zvuk kanála 0.1 (basový reproduktor LFE) do reproduktorov alebo slúchadiel

Táto funkcia zabraňuje strate nízkofrekvenčných efektov (LFE, basový reproduktor alebo kanál 0.1) na zdrojoch so zvukom Dolby Digital v systéme, v ktorom nie je nainštalovaný basový reproduktor.

Aby sa signál basového reproduktora odosielal do predného ľavého a predného pravého reproduktora (alebo do slúchadiel), označte možnost’ Odoslat’ zvuk kanála 0.1 (basový reproduktor LFE) do reproduktorov alebo slúchadiel. Ak je táto možnost’ povolená, program WinDVD odošle signál nízkofrekvenčných efektov rovnomerne do hlavných reproduktorov alebo do slúchadiel. Táto funkcia zabezpečí bohatší zvuk bez použitia basového reproduktora.

Túto funkciu používajte iba v prípade, že hlavné reproduktory dokážu spracovat’ väčšiu energiu v basovom pásme s frekvenciou nižšou než 80 Hz. U väčšiny reproduktorov počítača sa to neodporúča.

 

 

Rozšírené nastavenie zvuku