Nastavenie hlasitosti

Po spustení filmu môžete v prehrávači WinDVD nastavit’ úroveň hlasitosti.

  • Ak chcete hlasitost’ zvýšit’, t’ahajte posúvač hlasitosti doprava alebo stlačte na klávesnici [Shift] + [šípka nahor].

  • Ak chcete hlasitost’ znížit’, t’ahajte posúvač hlasitosti doľava alebo stlačte na klávesnici [Shift] + [šípka nadol].

  • Ak chcete hlasitost’ stlmit’, kliknite na tlačidlo Stlmit’ alebo stlačte na klávesnici kláves [M].

 

 

Nastavenie hlasitosti