Nastavenie kvality obrazu

Kliknite na Nástroje > Vylepšenia. Pomocou farebných ovládacích prvkov v ponuke Farba jemne dolaďte zobrazenie. Fungujú podobne ako ovládacie prvky na bežnom televíznom prijímači.

Pomocou posúvačov nastavte: Jas, Kontrast, Odtieň, Farba a Gama.

Viď Nastavenie farby.

 

 

Nastavenie kvality obrazu