Pozeranie filmu v režime Celá obrazovka

Do režimu celej obrazovky prepnete dvojitým kliknutím do časti Zobrazenie alebo stlačením klávesu [Esc].

V režime celej obrazovky zobrazíte panel Titulok a panel Prehrávač jedným kliknutím do časti Zobrazenie. Dvojitým kliknutím alebo stlačením klávesu [Esc] obnovíte okno do predchádzajúcej veľkosti.

Veľkost’ okna programu WinDVD je možné zmenit’ ručne kliknutím a t’ahaním za okraje.

Priblíženie a Posúvanie

Stlačením klávesov [Ctrl] + [+] na klávesnici zväčšíte na 150 %, dvomi stlačeniami na 200 % a ďalším na 300 %. Stlačením klávesov [Ctrl] + [-] na klávesnici zmenšíte. Pomocou ukazovateľa myši v režime zväčšenia posúvate zobrazovaciu oblast’.

Corel WinDVD tip%20graphic Pozeranie filmu v režime Celá obrazovka

Ak chcete film vždy spustit’ v režime celej obrazovky, môžete povolit’ možnost’ Spustit’ z režimu celej obrazovky v dialógovom okne Nastavenie.

Skrytie panela Prehrávač a panela Titulok

Kliknutím na čast’ Zobrazenie prepínate medzi skrytím a zobrazením panela Prehrávač a panela Titulok. Vďaka tomu máte zobrazenie filmu v režime celej obrazovky bez akýchkoľvek prekážok. Skryté panely môžete zobrazit’ aj ukazovateľom myši navrchu alebo naspodku obrazovky.

Ak chcete automaticky skryt’ panel Prehrávač a panel Titulok po určitej dobre bez aktivity myši, povoľte možnost’ Automaticky skrývat’ v dialógovom okne Nastavenie.

 

 

Pozeranie filmu v režime Celá obrazovka