Prehrávanie filmového disku

WinDVD sa automaticky spustí v momente, keď vložíte filmový disk do predvolenej optickej mechaniky.

Môžete aj kliknút’ na Otvorit’ > Optická jednotka a vybrat’ umiestnenie vášho disku.

Ak chcete spustit’ titul manuálne, kliknite na tlačidlo Prehrat’, alebo stlačte na klávesnici [Enter].

Ak chcete prehrávanie pozastavit’, kliknite na paneli Prehrávač na tlačidlo Pozastavit’ alebo stlačte na klávesnici medzerník. Ak chcete pokračovat’ v prehrávaní, kliknite znova na tlačidlo Prehrat’ alebo stlačte znova medzerník.

 

 

Prehrávanie filmového disku