Vysunutie a opätovné vloženie disku

Ak chcete vysunút’ z prehrávača disk a znova ho vložit’, kliknite na tlačidlo Vysunút’ alebo stlačte na klávesnici kláves [E].

 

 

Vysunutie a opätovné vloženie disku