Zmena kapitol

Ak chcete preskočit’ na inú kapitolu, kliknite na tlačidlo Nasledujúca alebo Predchádzajúca kapitola.

Môžete tiež robit’ nasledovné:

  • Stlačením klávesu [Page Up] na klávesnici prejdete na predchádzajúcu kapitolu.

  • Stlačením klávesu [Page Down] na klávesnici prejdete na nasledujúcu kapitolu.

  • Kliknutím pravým tlačidlom myši v časti Zobrazenie zobrazíte Ponuka kapitol.

 

 

Zmena kapitol