Základné prvky prostredia

Hlavné okno programu WinDVD sa skladá z týchto častí: panel Titulok s možnost’ami prispôsobenia, čast’ Zobrazenie na zobrazenie videa a panel Prehrávač s ovládacími prvkami prehrávania.

Corel WinDVD main window Základné prvky prostredia

V tejto časti nájdete tieto témy:

 

 

Základné prvky prostredia