Panel Prehrávač

Na paneli Prehrávač sa nachádzajú tlačidlá príkazov týkajúce sa prehrávania.

Corel WinDVD player panela Panel Prehrávač

Ikona
Funkcia
Popis

Corel WinDVD pp audio Panel Prehrávač

Zvuk
Signalizuje práve používanú technológiu zvuku, ako je napríklad PCM, PCM 96/24, LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TruHD, DTS alebo DTS-HD.

Corel WinDVD pp mediatype Panel Prehrávač

Typ média
Signalizuje aktuálny typ média, ako je napríklad DVD, CD, VCD, DVD+/-VR, Zvuk CD, Karaoke alebo MP3.

Corel WinDVD pp volume Panel Prehrávač

Ovládacie prvky hlasitosti
Ťahaním jazdca sa zvyšuje alebo znižuje hlasitost’ prehrávania. Kliknutím na ikonu reproduktora sa hlasitost’ stlmí.

Corel WinDVD pp stop Panel Prehrávač

Zastavit’
Kliknutím zastavíte prehrávanie média.

Corel WinDVD pp rewind Panel Prehrávač

Previnút’ dozadu
Kliknutím previniete dozadu. Predvolená rýchlost’ prevíjania dozadu je 1x. Túto hodnotu môžete zmenit’ na nasledujúce: 2x, 4x, 8x, 20x alebo 60x.

Corel WinDVD pp previous Panel Prehrávač

Predchádzajúca kapitola
Kliknutím preskočíte na začiatok predchádzajúcej kapitoly.
Corel WinDVD pp play Panel Prehrávač

Corel WinDVD pp pause Panel Prehrávač

Prehrat’/Pozastavit’
Kliknutím spustíte/pozastavíte prehrávanie videa.

Keď je video v slučke (pomocou funkcie Opakovat’ A-B alebo Jazykový Pomocník), kliknutím na Prehrat’/Pozastavit’ pokračujete v normálnom prehrávaní.

Corel WinDVD pp next Panel Prehrávač

Nasledujúca kapitola
Kliknutím preskočíte na začiatok nasledujúcej kapitoly.

Corel WinDVD pp fastforward Panel Prehrávač

Rýchlo dopredu
Kliknutím previniete rýchlo dopredu. Predvolená rýchlost’ prevíjania dopredu je 2x. Túto hodnotu môžete zmenit’ na nasledujúce: 4x, 8x, 20x alebo 60x.

Corel WinDVD pp fullscreenrestore Panel Prehrávač

Celá obrazovka/Obnovit’ pomer
Zobrazí okno v režime na celú obrazovku. / Obnoví okno do jeho predchádzajúcej veľkosti.

Corel WinDVD pp elapsedtime Panel Prehrávač

Uplynutý čas
Signalizuje uplynutý čas prehrávania filmu hodiny:minúty:sekundy.

Corel WinDVD note%20graphic Panel Prehrávač

Ak disk alebo súbor, ktorý sa prehráva, neobsahuje funkcie vymenované v hore uvedenej tabuľke, ovládacie tlačidlá budú neaktívne.

Kontextová ponuka

Kontextová ponuka programu WinDVD je miestna ponuka, ktorá sa otvára kliknutím pravým tlačidlom myši v časti Zobrazenie.

Kontextová ponuka obsahuje viaceré možnosti ovládania prehrávania obrazu alebo zvuku. Nie všetky možnosti sú k dispozícii po celý čas. Ak niektorá možnost’ nie je dostupná, bude sivá. Šípky ukazujúce na pravú stranu položky ponuky signalizujú, že je k dispozícii aj vedľajšia ponuka. Ukázaním myšou na tlačidlo so šípkou aktivujete vedľajšiu ponuku.

Corel WinDVD rightclick menu Panel Prehrávač

 

 

Panel Prehrávač