Panel Titulok

Na paneli Titulok sa zobrazujú možnosti prispôsobenia zobrazovania.

Ponuka
Funkcia
Popis

Corel WinDVD captionbar open Panel Titulok

Vybrat’ zdroj média
Zobrazí tieto možnosti otvárania súboru:

  • Optická jednotka – otvorenie súboru média z mechaniky DVD.

  • Súbor – otvorenie súboru média z pevného disku počítača alebo cez protokol UPnP zo siete.

  • Priečinok – otvorenie súboru média z priečinka na disku DVD.

Corel WinDVD captionbar tools Panel Titulok

Nástroje
Zobrazuje podponuku možností, ktorá obsahuje:

  • Záložky – otvorenie okna záložiek prehľadávača.

  • Zachytit’ – otvorenie okna prehľadávača na zachytenie.

  • Vylepšenia – zobrazenie podponuky kariet na vylepšenie zvuku a videa.

Corel WinDVD captionbar dvd Panel Titulok

Typ média
Signalizuje typ média, ktoré sa prehráva, a zobrazuje podponuku možností, ktoré sa môžu líšit’ v závislosti od prehrávanej položky, medzi ktoré patrí:

  • Ponuka titulov - zobrazenie ponuky disku DVD.

  • Hlavná ponuka - zobrazenie hlavnej ponuky disku DVD.

Corel WinDVD captionbar eject Panel Titulok

Vysunút’
Vysunie optický disk z prehrávača.

Corel WinDVD captionbar corelguide Panel Titulok

Sprievodca Corel
Zobrazuje Sprievodca Corel a poskytuje prístup k rôznym zdrojom pomoci.

Corel WinDVD captionbar info Panel Titulok

Informácie
Zobrazenie/skrytie informácií o videu.

Corel WinDVD captionbar minimize Panel Titulok

Minimalizovat’
Umožňuje minimalizovat’ okno, ale ponechá aplikáciu spustenú na pozadí a rýchlo prístupnú z panela úloh.
Corel WinDVD captionbar maximize Panel Titulok Corel WinDVD captionbar restore Panel Titulok
Maximalizovat’/Obnovit’ pomer
Zobrazí okno v režime na celú obrazovku. / Obnoví okno do jeho predchádzajúcej veľkosti.

Corel WinDVD captionbar exit Panel Titulok

Skončit’
Zatvorí prehrávač WinDVD.

 

 

Panel Titulok