Konfiguriranje možnosti

V nastavitvah Možnosti lahko nastavite splošne funkcije.


Konfiguriranje nastavitev Možnosti

1 V pogovornem oknu Namestitev kliknite zavihek Možnosti.

Corel WinDVD setup preferences Konfiguriranje možnosti

2 V spustnem meniju Samodejno nadaljevanje izberite eno izmed naslednjih možnosti:

Vedno začni od začetka: ponovno začne predvajanje na začetku diska.

Vedno začni od zadnjega položaja: predvajanje nadaljuje od tam, kjer je bilo ustavljeno.

3 V Možnosti predvajalnika označite Začni v celozaslonskem načinu, če želite, da se DVD zažene v celozaslonskem načinu.

Za nastavitev položaja okna videa izberite bodisi Običajno ali Vedno na vrhu.

4 V Konfiguraciji nadzora celozaslonskega načina izberite eno izmed naslednjih možnosti:

Samodejno skrij: samodejno skrije podokno predvajalnika in menijsko vrstico po določenem času neaktivnosti miške. Določite lahko, čez koliko sekund naj se podokno predvajalnika in menijska vrstica samodejno skrijeta.

Prikaži: prikaže podokno predvajalnika in menijsko vrstico v celozaslonskem načinu.

Skrij: ne prikaže podokna predvajalnika in menijske vrstice v celozaslonskem načinu.

Označite Omogoči zaslonski prikaz za prikaz menijev in drugih informacij na zaslonu. Zaslonski prikaz (poznan tudi kot OSD) omogoča, da uporabniki na zaslonu pregledujejo informacije in izbirajo možnosti.

5 V spustnem meniju Jezik menija izberite privzeti jezik za meni.

6 V spustnem meniju Jezik zvoka izberite privzeti jezik za zvok.

7 V spustnem meniju Jezik podnapisov izberite privzeti jezik za podnapise.

8 V spustnem meniju Podnapisi/slog televizijskih podnapisov izberite možnost Običajno ali Transparentno.

Običajno: podnapisi se pojavijo v originalnem stanju.

  • Transparentno: podnapisi so prikazani nekoliko prosojno.

9 Kliknite V redu.

 

 

Konfiguriranje možnosti