Konfiguriranje upravljanja predvajanja

Nastavitve upravljanja predvajanja omogočajo, da nastavite ukaze med predvajanjem in zajemanjem. Prav tako nastavi vaše možnosti za starševski nadzor, s katerim prepreči uporabnikom, npr. otrokom in mladoletnim, ogledovanje filmov, ki so označeni kot zanje neprimerni. Languagemate je funkcija, ki omogoča, da se učite jezika s ponavljanjem.


Konfiguriranje nastavitev upravljanja predvajanja

1 V pogovornem oknu Namestitev kliknite zavihek Upravljanje predvajanja.

Corel WinDVD setup playback%20control Konfiguriranje upravljanja predvajanja

2 Pod možnostjo Konfiguracija zaznamkov/zajema izberite mapo, kjer želite, da se zaznamki oz. zajete slike in posnetki shranjujejo.

3 Pri Konfiguracija časovnega nadzora nastavite dolžino (v sekundah) takojšnje ponovitve predvajanja ali določite število sekund za preskok v naslovu. Privzeta hitrost za možnost Čas takojšnje ponovitve je 5 sekund, za možnosti Preskoči naprej pa 30 sekund.

4 Kliknite Nastavi geslo, če želite nastaviti omejitve starševskega nadzora za DVD, ki presega omejitev v nastavitvi Nastavi oceno.

5 Kliknite Nastavi oceno za nastavitev omejitve ocene za starostno mejo (tj. vse ocene, G, PG, PG-13, R in NC-17) za katero je še dovoljeno gledanje filmov v programu WinDVD.

6 Pri možnosti Nastavitve hitrega rezanja nastavite naslednje možnosti:

• V spustnem meniju Velikost zajema izberite privzeto velikost zajete slike.

  • Povlecite drsnik Interval za prilagajanje privzetega časa med vsako zajeto sliko oz. posnetkom.

  • Povlecite drsnik Hitrost predvajanja, če želite prilagoditi privzeto hitrost predvajanja posnetka.

7 Izberite Omogoči Languagemate, če želite omogočiti LanguageMate™ – funkcijo programa WinDVD, ki omogoča, da se med predvajanjem učite novega jezika.

 

 

Konfiguriranje upravljanja predvajanja