Ogledovanje informacij

Zavihek Informacije prikazuje trenutne informacije o sistemu in nastavitvah. To lahko pomaga med odpravljanjem težav ali pri iskanju pomoči tehnične podpore.


Ogledovanje informacij

1 V pogovornem oknu Namestitev kliknite zavihek Informacije.

Corel WinDVD setup information Ogledovanje informacij

2 Kliknite V redu za izhod.

 

 

Ogledovanje informacij