Zajem slik in posnetkov

WinDVD omogoča zajem statičnih slik ali izrezkov video posnetkov med predvajanjem DVD-videa in video datotek.


Zajem statične slike

Posnemite svoj najljubši prizor v filmu in ga uporabite na računalniku kot sliko ozadja ali pa jo pošljite v priponki e-pošte.

1 Med ogledom video datoteke kliknite Orodja in izberite Zajem. Prikaže se Brskalnik za zajem.

2 Kliknite gumb Corel WinDVD capture add Zajem slik in posnetkov za zajem trenutne slike.

Privzeto se zajeta slika prikaže v Brskalniku za zajem, slikovna datoteka pa se shrani kot datoteka *.BMP v mapo Dokumenti in nastavitve\[Profil uporabnika]\Application Data\Corel\WinDVD\Capture.


Brisanje zaznamka zajete slike

V Brskalniku za zajem označite sličico zaznamka in kliknite gumb Corel WinDVD capture delete Zajem slik in posnetkov. Izbriše se le sličica, slikovna datoteka pa ostane v mapi Capture (Zajem).


Pošiljanje zajete slike v e-pošti

1 V Brskalniku za zajem kliknite gumb Corel WinDVD capture email Zajem slik in posnetkov.

2 WinDVD ustvari prilogo in nato zažene privzeti program za e-pošto.


Zajem video izrezka z aplikacijo Quick Clip

WinDVD omogoča, da ustvarite animirane slike iz izbranega dela izrezka filma. Animirano sliko lahko delite s prijatelji tako, da jo pošiljate kot prilogo v e-pošti. Privzeto se animirane slike shranijo v mapo Dokumenti in nastavitve\[Profil uporabnika]\Application Data\Corel\WinDVD\Capture.

1 Med ogledom video datoteke kliknite Orodja > Zajem. Odpre se Brskalnik za zajem.

2 Ko pridete do dela videa, ki ga želite zajeti, kliknite gumb Corel WinDVD quickclip record Zajem slik in posnetkov. Tako se začne postopek snemanja.

Opomba: Največja dolžina zajema v WinDVD je 15 sekund. Ko posneti prizor doseže časovno omejitev, se snemanje samodejno ustavi, zajeti izrezek pa je shranjen v mapi Capture (Zajem).

3 Kliknite gumb Corel WinDVD quickclip stoprecord Zajem slik in posnetkov za ustavitev zajema posnetka.

4 Zajeti posnetki se prikažejo kot sličice v Brskalniku za zajem. Če želite videti večji predogled sličice, jo dvakrat kliknite.

Privzeto se zajeti posnetki shranijo kot datoteke *.GIF v podmapi Capture (Zajem) mape WinDVD.


Pošiljanje zajetega izrezka v e-pošti

1 V Brskalniku za zajem kliknite gumb Corel WinDVD capture email Zajem slik in posnetkov.

2 WinDVD ustvari prilogo in nato zažene privzeti program za e-pošto.


Konfiguriranje nastavitve hitrega rezanja (Quick Clip)

1 Z desno tipko kliknite Območje za ogled in izberite Namestitev.

2 V zavihku Upravljanje predvajanja nastavite želene možnosti Nastavitve hitrega rezanja in kliknite Uporabi. Kliknite V redu in zaprite pogovorno okno.

 

 

Zajem slik in posnetkov