Učenje s pomočjo LanguageMate

LanguageMate™ vam omogoča, da se s pomočjo ponovitev naučite novega jezika. Podobno kot ponavljanje A/B lahko s pomočjo te funkcije ponavljate predvajanje za predhodno določen čas.

Če v zavihku Upravljanje predvajanja menija Namestitev označite Omogoči Languagemate, z desno tipko kliknite na Območje za ogled in kliknite Ponovi ter nato izberite Languagemate za omogočenje te funkcije.

Določite lahko tudi želen čas za ponavljanje. Izberite Languagemate 6 sek., Languagemate 12 sek. ali Languagemate 18 sek. prav tako prek menija desne miškine tipke.

Predvajanje se ponavlja, dokler v meniju ne označite Ne ponovi.

 

 

Učenje s pomočjo LanguageMate