Dostop do vsebine BD-J

S programom WinDVD lahko omogočite vsebino BD-J in do nje dostopate, odvisno od funkcij, ki jih vaš naslov diska BD podpira.

Corel WinDVD note%20graphic Dostop do vsebine BD J

Večina bližnjičnih tipk tipkovnice med dostopanjem do vsebine BD-J ne bo na voljo. Za navigacijo in nadzor vsebine BD-J lahko uporabite simulacijo miške. Simulacijo miške lahko omogočite v meniju Možnosti.

 

 

Dostop do vsebine BD-J