Menjavanje poglavij

Za preskok na drugo poglavje kliknite gumb Naslednje ali Prejšnje poglavje.

Lahko pa storite tudi naslednje:

  • Pritisnite tipko [Page Up] na tipkovnici za vrnitev v prejšnje poglavje.

  • Pritisnite tipko [Page Down] na tipkovnici za pomik na naslednje poglavje.

  • Z desnim klikom na Območje za ogled prikažete meni Poglavje.

 

 

Menjavanje poglavij