Infånga bilder och klipp

WinDVD tillåter infångning av statiska bilder eller filmklipp under filmuppspelning av DVD-video och videofiler.


För att fånga in en stillbild

Fånga in din perfekta filmscen och använd den som en skrivbordsbild på datorn eller skicka med den i ett e-postmeddelande.

1 Medan du tittar på en videofil, klicka på Verktyg och välj Infånga. Infångningsbläddraren visas.

2 Klicka på knappen Corel WinDVD capture add Infånga bilder och klipp för att fånga in den aktuella bilden.

Som standard visas den infångade bilden i Infångningsbläddraren och bildfilerna sparas som *.BMP-filer i mappen Documents and Settings\[Användarprofil]\Application Data\Corel\WinDVD\Capture.


För att ta bort miniatyrbilden för en infångad bild

I Infångningsbläddraren, välj bildens miniatyrbild och klicka på knappen Corel WinDVD capture delete Infånga bilder och klipp. Endast miniatyrbilden tas bort och bildfilen finns kvar i infångningsmappen.


För att skicka en infångad bild via e-post

1 I Infångningsbläddraren, klicka på knappen Corel WinDVD capture email Infånga bilder och klipp.

2 WinDVD skapar bilagan och startar sedan det förvalda e-postprogrammet.


För att infånga ett videoklipp med Quick Clip

WinDVD låter dig skapa en animerad bild från ett valt filmklippsegment. Du kan dela den animerade bilden med dina vänner genom att skicka bildfilen som en bilaga i ett e-postmeddelande. Som standard sparas de animerade bilderna i mappen Documents and Settings\[Användarprofil]\Application Data\Corel\WinDVD\Capture.

1 Medan du tittar på en videofil, klicka på Verktyg > Infånga. Då öppnas Infångningsbläddraren.

2 När du kommer till den del av videon som du vill infånga, klicka på knappen Corel WinDVD quickclip record Infånga bilder och klipp. Detta startar inspelningsprocessen.

Anm. Den maximala tidslängden på en videoinfångning i WinDVD är bara 15 sekunder. När den inspelade scenen når tidsgränsen, stoppar inspelningen automatiskt och klippet sparas i Infångningsmappen.

3 Klicka på knappen Corel WinDVD quickclip stoprecord Infånga bilder och klipp för att stoppa videoinfångning.

4 De infångade klippen visas som mini
atyrbilder i Infångningsbläddraren. För att få en större förhandsvisning av miniatyrbilderna, dubbelklicka på miniatyrbilden.

Som standard sparas infångade klipp som *.GIF-filer i WinDVD-mappens Infångningskatalog.


För att skicka en Quick Clip-video via e-post

1 I Infångningsbläddraren, klicka på knappen Corel WinDVD capture email Infånga bilder och klipp.

2 WinDVD skapar bilagan och startar sedan det förvalda e-postprogrammet.


För att konfigurera inställningen för Quick Clip

1 Högerklicka på Visningsområdet och välj Inställning.

2 Under fliken Uppspelningskontroll, ställ in de alternativ du föredrar i Inställning för Quick Clip och klicka på Tillämpa. Klicka på OK för att stänga dialogrutan.

 

 

Infånga bilder och klipp