Skapa Bokmärken

Med bokmärken kan du markera dina favoritscener i en film för att tas fram senare. WinDVD tillåter maximalt 300 bokmärken att sättas upp för varje film. Du kan lägga till bokmärken när du tittar på DVD-Video, DVD+VR och DVD-VR.


För att skapa bokmärken

Medan du tittar på en videofilm, klicka på Verktyg > Bokmärken. Bokmärkesbläddraren visas.

Corel WinDVD bookmark panel Skapa Bokmärken

När du kommer till den scen du vill lägga till ett bokmärke för, klicka på knappen Corel WinDVD bookmark add Skapa Bokmärken för att lägga till ett bokmärke.

Som standard visas bokmärket som en miniatyrbild i bokmärkesbläddraren. De markerade platserna sparas i mappen Documents and Settings\[Användarprofil]\Application Data\Corel\WinDVD\Bookmark. Ett bokmärkes filnamn innehåller namnet på titeln och den numeriska tidskoden (dvs. TT01Ch10 00:15.31).

För att lägga till bokmärken automatiskt till början av kapitlen, klicka på Corel WinDVD bookmark chapters Skapa Bokmärken.


För att titta på ett bokmärke

Utför en av följande åtgärder:

  • Dubbelklicka på bokmärkets miniatyrbild i Bokmärkespanelen.

  • Högerklicka på Visningsområdet, klicka på Bokmärke > Bokmärkesbläddraren och välj bokmärkets miniatyrbild.


För att spara eller exportera ett bokmärke

Du kan spara ditt eget bokmärke till din dators hårddisk. Som standard sparar WinDVD automatiskt bokmärken som *.XML-filer.

För att spara ett bokmärke, klicka på knappen Corel WinDVD bookmark export Skapa Bokmärken i Bokmärkesbläddraren, skriv in ett namn för bokmärket och klicka på Spara.


För att importera ett bokmärke

Du kan öppna befintliga bokmärken från filmer genom att klicka på knappen Corel WinDVD bookmark import Skapa Bokmärken i Bokmärkesbläddraren.


För att ta bort ett bokmärkes miniatyrbild

I Bokmärkesbläddraren, välj bokmärkets miniatyrbild och klicka på knappen Corel WinDVD bookmark delete Skapa Bokmärken. Endast miniatyrbilden tas bort och bokmärkesfilen finns kvar i bokmärkesmappen.

Visa miniatyrbildernas titelbokmärken för VR-skivor

WinDVD stöder uppspelning av VR-skivor som låter redigera DVD-filmer när det behövs. Om den insatta skivan är en DVD+VR eller DVD-VR, klicka på knappen Corel WinDVD bookmark chapters Skapa Bokmärken för att visa miniatyrbildens Titelbokmärke. Klicka på knappen igen för att visa miniatyrbildens Kapitelbokmärke för den aktuella titeln. Klicka på en miniatyrbild för att visa den.

 

 

Skapa Bokmärken