Skapa spellistor

Spellistan visar anpassade listor med mediafiler som kan spelas upp. Du kan gruppera ihop mediafiler, som t.ex. ljud- och videofiler, och ange den önskade uppspelningsordningen. Varje filtyp som stöds av WinDVD kan läggas till i spellistan, inklusive en hel ljud- eller videoskiva.

Corel WinDVD open playlist Skapa spellistor


För att skapa en spellista

1 I huvudfönstret för WinDVD, klicka på Öppna och välj Fil. Panelen för Öppna visas.

2 Klicka på knappen Corel WinDVD playlist add Skapa spellistor för att lägga till en ny spellista under den aktuella mappen. Spellistor ordnas efter nummer och startar från MyPlaylist_001, MyPlaylist_002, MyPlaylist_003, osv. Du kan högerklicka på en spellista för att ändra namnet på den.


För att skapa en tillfällig spellista

Du kan dra och släppa filer i Visningsområdet. Filerna kommer att visas under en tillfällig spellista. Högerklicka på en tillfällig spellista för att öppna eller radera den. Den tillfälliga spellistan rensas när WinDVD stängs.


För att redigera en spellista

Du kan kopiera och klistra filer från en spellista till en annan, eller lägga till och ta bort poster i samma spellista genom att högerklicka på spellistpanelen och välja alternativet. WinDVD kommer automatiskt att spara ändringarna.

Du kan även kopiera och klistra filer mellan tillfälliga och befintliga spellistor.


För att köra en spellista

Dubbelklicka på spellistan för att starta en uppspelning. Genom att visa spellistpanelen kan du ha uppsättningar av dina favoritljud- och favoritvideofiler nära till hands utan att behöva veta var de är lagrade.

Dubbelklicka på en post i spellistan för att starta en uppspelning.

Den spellista som för närvarande används är markerad. Du kan även högerklicka på en spellista för att radera eller ändra namn på den.


För att spara en spellista

Du kan spara din egen spellista till din dators hårddisk. Som standard sparar WinDVD automatiskt spellistor som *.PLF-filer. Standardmappen för att spara spellistan är Documents and Settings\[Användarprofil]\Corel\WinDVD.

 

 

Skapa spellistor