Aktivera poppuppmenyn för BD

En poppuppmeny för uppspelning av BD förbättrar interaktiviteten, såsom att bläddra genom en flersidig meny, välja olika menysökvägar eller aktivera och avaktivera poppuppmenyknappars ljud.

Du kan komma åt poppuppmenyn genom att klicka på knappen Mediatyp i Titelraden och välja Poppuppmeny.

Corel WinDVD note%20graphic Aktivera poppuppmenyn för BD

Poppuppmenyn är aktiverad under uppspelningen av BD-skivor med BDMV- eller BD-J-innehåll. Menyn är avaktiverad under uppspelning av BD-skivor med BDAV-innehåll.

 

 

Aktivera poppuppmenyn för BD